Ritual Abuse Torture ต่อต้านพิธีกรรมทรมาน

ต่อต้านพิธีกรรมทรมารเพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายและรุนแรงมากต่อมนุษย์เพราะพิธีกรรมเหล่านี้ในยุคสมัยก่อนได้มีการก่อตั้งกลุ่มบูชาเทพเจ้าแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือต้องบูชาด้วยการทำพิธีต่างๆ ที่นำร่างกายมนุษย์มาทรมารหรือไม่ก็สังเวยจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีเหล่านี้หวาดกลัวอย่างมากเราจึงได้ก่อตั้งกลุ่มที่ต่อต้านพิธีกรรมทรมานเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากบนโลกนี้ โดยเราได้หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อค้นหากลุ่มที่ก่อตั้งพิธีกรรมพวกนี้เมื่อเจอแล้วก็จะรวบรวมสมาชิกกลุ่มแล้วทำการต่อต้านอย่างหนักให้พิธีกรรมเหล่านี้ประกอบพิธีไม่ได้จนที่สุดต้องล้มเลิกไป

Protest Ritual Torture_

เว็บไซต์ของเราเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่กำลังรวบรวมผู้คนที่มีความเห็นตรงกันที่จะมาช่วยในด้านต่างๆ เกี่ยวกับพิธีกรรมพวกนี้เพราะก่อนอื่นเราต้องมีความรู้ในด้านเหล่านี้ด้วยเพื่อใช้ประท้วงสิทธิมนุษยชนให้พ้นจากเรื่องร้ายๆ จากพิธีพวกนี้ เราจึงต้องรวบรวมคนให้เยอะมากกว่านี้ก่อนที่จะทำการเรียกสิทธิเพราะหากไปประท้วงกลุ่มเล็กๆ เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครสนใจเพราะส่วนใหญ่แล้วการต่อต้านเหล่านี้มักจะมีผู้คนจำนวนมากช่วยกันเพราะสาเหตุนี้ปัจจุบันเราจึงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากได้แค่ศึกษาข้อมูลให้เยอะขึ้นเพื่ออนาคตเราจะทำสิ่งที่หวังไว้ให้เป็นจริงอย่างแน่นอน

สาเหตุที่เราต่อต้านพิธีกรรมทรมาน

บุคคลเหล่านี้มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและจะเก็บความลับไว้เป็นอย่างดีแม้คนรู้จักก็ไม่สามารถรู้ได้นอกจากอยู่กลุ่มเดียวกับบุคคลเหล่านี้ เราจึงหากลุ่มที่ก่อพิธีเหล่านี้ยากและการที่จะทำให้กลุ่มเหล่านี้หมดไปจากโลกก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เช่นกันเพราะต้องทำตามขั้นตอนเพื่อให้กฏหมายของแต่ละประเทศไม่ยอมรับกับพิธีกรรมอันโหดร้ายพวกนี้ ซึ่งคนในยุคเก่าๆ อาจจะบูชาพิธีกรรมเหล่านี้มากแต่คนรุ่นใหม่กลับมีความเหตุที่ต่อต้านอย่างหนักด้วยบางพิธีกรรมต้องใช้ร่างกายมาทรมานและมีความเชื่อว่าทำร้ายร่างกายตนเองมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่กลับกันเพราะคนรุ่นใหม่เมื่อได้เข้าร่วมพิธีกรรมจะทำให้จิตใจหวาดกลัวอย่างหนักถึงกับหาวิธีที่จะหลีกหนีพิธีเหล่านี้

Festivals web

Festivals_web

เราจึงได้ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้ให้หลุดพ้นกับพิธีกรรรมเก่าแก่ที่สืบทอดต่อๆ กันมาและหาวิธีแก้ให้พิธีเหล่านี้เปลี่ยนแนวไปในทางพิธีกรรมที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพื่อให้บุคคลรุ่นหลังไม่ต้องทำอะไรที่รุนแรงต่อร่างกายและสังคมจะได้ไม่หวาดกลัวกับพิธีกรรมพวกนี้ที่ใช้ความรุนแรง แต่บางพิธีกรรมเป็นรุนแรงด้านเพศอย่างมากจึงต้องทำให้พิธีกรรมพวกนี้หมดไปจากโลกเพื่อสบายจิตใจของผู้คนเราจึงได้เข้าช่วยและพยายามอย่างหนักเพื่อรวบรวมคนที่ไม่เห็นด้วยกับพิธีกรรมพวกนี้และประท้วงจนกว่าพิธีกรรมโหดร้ายเหล่านี้จะหมดสิ้นไป