ที่มาพิธีขลิบอวัยวะเพศหญิง ประเพณีความเชื่อโบราณสู่ปัญหาของสตรี

ประเพณีความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องเพศ อวัยวะเพศเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มานานแล้ว เราอาจจะคุ้นเคยกับการขลิบอวัยวะเพศชายที่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ แต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพิธีขลิบอวัยวะเพศหญิงก็มีด้วยเหมือนกัน พิธีโบราณนี้เอาเข้าจริงกลายเป็นปัญหาของสตรีในยุคปัจจุบันอย่างมาก

Female-circumcision-image

ความเชื่อเกี่ยวกับการขลิบอวัยวะเพศหญิง

การขลิบอวัยวะเพศหญิงนั้น อาจจะไม่มีหลักฐานว่ามีจุดเริ่มต้นจากตรงไหน เพราะมีหลายพื้นที่ หลายกลุ่มชนที่มีความคิดเช่นนี้ ซึ่งการขลิบอวัยวะเพศหญิงก็จะมีความเชื่อไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างเช่น ความเชื่อเกี่ยวกับการพร้อมสำหรับมีเพศสัมพันธ์ หรือ ขลิบเพื่อแสดงตัวตนว่าก้าวผ่านจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้ว สองการขลิบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงไปมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีของตัวเอง สามความเชื่อทางด้านสังคมที่การขลิบเท่ากับการได้ยอมรับจากเพศตรงข้ามที่จะมาสู่ขอไปสร้างครอบครัว หรือ การยอมรับจากคนในกลุ่มสังคมของตัวเองว่าผ่านพิธีกรรมมาได้ เป็นต้น แต่ความเชื่อเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาของสตรีในรูปแบบแตกต่างกันไปด้วย

อวัยวะบาดเจ็บ เป็นแผล

แม้จะมีแนวคิดตั้งใจดี แต่การขลิบอวัยวะเพศหญิง จะเป็นการสร้างบาดแผลในบริเวณเนื้อเยื่อสำคัญอย่างมาก หากทำอย่างไม่ถูกสุขลักษณะก็จะทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บเป็นแผล การรักษาก็ทำได้ยากมาก ซึ่งอาจจะทิ้งรอยบาดแผลทำให้เกิดอาการบาดเจ็บแบบไม่หายได้เลย

อาการบาดเจ็บต่อเพศสัมพันธ์

การขลิบอวัยวะเพศชายนั้น ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์เท่าไร แต่หากเป็นสตรี การขลิบนั้นตรงข้ามกันเลย บาดแผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ทุกครั้งที่เพศสัมพันธ์สตรีจะเกิดอาการบาดเจ็บมาก แสบ รวมถึงอาจจะทำให้การมีเพศสัมพันธ์ไม่มีความสุขได้อีกเลย

การคลอดบุตร

สตรีกับการคลอดบุตรนั้นเป็นเรื่องที่คู่กัน หลายความเชื่อคิดว่า การขลิบอวัยวะเพศสตรีจะทำให้การคลอดบุตรทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งความจริงแล้วตรงกันข้ามเลย บาดแผลที่อวัยวะเพศอาจจะทำให้ระหว่างคลอดลูกบาดแผลเปิด แสบ จนทำให้เลือดออก ซึ่งปกติการคลอดบุตรก็เสียเลือดเยอะอยู่แล้ว ยิ่งมีบาดแผลตรงนี้อีกอาจจะทำให้การคลอดบุตรยากขึ้นไปอีก

ประจำเดือนไม่ปกติ

อีกหนึ่งอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากขลิบอวัยวะเพศแบบไม่ถูกวิธี ก็คือ ผู้ที่ถูกขลิบจะเกิดปัญหาเรื่องประจำเดือนไม่ปกติได้ เพราะการทำพิธีดังกล่าวไม่สะอาดพอทำให้เชื้อโรคอาจจะเข้าไปถึงมดลูก ทำให้ประจำเดือนผิดเพี้ยนไปได้ แม้เหล่าแพทย์ทั่วโลกจะลงความเห็นว่าพิธีดังกล่าวสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้กับสตรี แต่ความเชื่อที่ฝังรากลึกก็คงต้องใช้เวลาอีกนานทีเดียวถึงจะเปลี่ยนแปลงได้