พิธีกรรมทรมานมีการต่อต้านจากผู้คนหรือไม่

 

Women-pic

การที่มีการใช้พิธีกรรมทรมานนั้นอยู่ในยุคสมัยก่อนเพราะปัจจุบันนี้พิธีกรรมเหล่านี้ได้มีความเห็นตรงกันว่ามีความโหดร้ายและรุนแรงเกินความจำเป็นหลายๆ ประเทศจึงได้ทำการยกเลิกการทรมานเหล่านี้เพื่อลดความรุนแรงภายในประเทศแต่บางประเทศก็ได้มีการทำพิธีกรรมทรมานเพื่อบูชาเทพเจ้าของพวกเค้าแต่พิธีกรรมเหล่านี้จะมีการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาทรมานร่างกายของตัวเองโดยไม่มีใครบังคับเพราะกลุ่มเหล่านี้ได้ทรมานตัวเองทุกปีจนชินและเป็นความเชื่อของพวกเค้าที่ว่าหากทำพิธีกรรมทรมานตัวเองเพื่อบูชาเทพเจ้าแล้วขออะไรมักจะได้สิ่งนั้นแต่มุมมองของผู้คนมองว่าเป็นภาพที่มีความรุนแรง

Ritual-photo

 

จึงได้ออกต่อต้านให้ยุติพิธีกรรมที่มีการทรมานร่างกายมนุษย์และได้มีการก่อตั้งสมาคมต่อต้านพิธีกรรมทรมานขึ้นมาเพื่อต่อต้านประเทศที่ยังมีพิธีกรรมเหล่านี้อยู่โดยที่ประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยเพราะบางประเทศได้มีการทรมานร่างกายมนุษย์ที่ไม่ได้ยินยอมเข้าร่วมพิธีกรรมถูกบังคับอย่างโหดร้าย กลุ่มต่อต้านพิธีกรรมทรมานได้กระจายกว้างทั่วโลกและได้มีเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ และมีการสร้างกฎหมายขึ้นเป็นบางประเทศเพื่อส่งไปเพื่อให้ออกกฎหมายเหล่านี้เป็นทางการเพื่อไม่ให้ใครนำพิธีกรรมเหล่านี้ออกมาทำอีก โดยกฎหมายเหล่านี้มีอยู่มากมายที่คุ้มครองกลุ่มที่ถูกพิธีกรรมเหล่านี้ทรมานและหวังว่ากลุ่มเหล่านี้จะต่อต้านได้สำเร็จเพื่อที่พิธีกรรมโหดร้ายเหล่านี้จะได้หมดไปจากโลกนี้เสียที