พิธีกรรม Cow Jumping

Cow-Jumping-photo

Hamar เป็นชนเผ่าเก่าแก่ในภาคใต้ของเอธิโอเปีย มีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากผู้อื่น อันเป็นเอกลักษณโดดเด่นเฉพาะตัวของชนเผ่า ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรม จากตัวเลขของ สำนักงานสถิติแห่งเอธิโอเปีย ได้เก็บข้อมูลไว้ว่าชนเผ่า Hamar มีประชากรราว ๆ 42,000 คน ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.1 เปอร์เซ็น ของประชากรทั้งหมดในเอธิโอเปีย ที่มีจำนวนกว่า 100 ล้านคน พวกเขามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่าทึ่งต่อสายตาชาวโลก บ้างก็คิดว่ามันสวยงาม อีกส่วนหนึ่งก็คิดในทางตรงกันข้าม

สำหรับในประเทศเอธิโอปียแล้ว การแต่งงานระหว่างคู่รักจะต้องมีการจัดงานเลี้ยง โดยจะต้องผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงก่อนที่จะได้รับอนุญาติให้แต่งงานกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีการกระโดดข้ามหลังวัว โดยวัวที่นำมาใช้จะต้องเป็นเพศผู้ และต้องถูกตอนทิ้ง ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องทำการกระโดดผ่านหลังวัวไห้ได้สำเร็จเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยระหว่างทำพิธีจะต้องอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของวัยเด็กที่พวกเขาจะทำการทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขาต่อจากนี้

โดยจำนวนวัวนั้นที่จะต้องกระโดดข้ามนั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดของ Maza โดยปกติแล้วอาจมากถึง 15 ตัว ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขายังเพิ่มอุปสรรคให้ยากขึ้นไปอีก ด้วยการนำมูลสัตว์มาโชลมหลังวัวแต่ละตัวให้มีความลื่นอย่างมากการลื่นไหลตกลงมา จะเป็นการทำให้ขายหน้าและเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ทำให้พิธีกรรมนี้มีความสำคัญในชีวิตเป็นอย่างมาก ผู้ชายในชนเผ่าจึงมีต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ด้วยการฝึกทักษะ และร่างกายให้มีความแข็งแรงและพร้อมที่สุด

หากสามารถทำได้สำเร็จ คน ๆ นั้นจะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Maza จะได้มีสิทธิแต่งงานกับคนที่ครอบครัวเลือก  มีลูก และมีวัวเป็นของตัวเอง รวมถึงมีชื่อเสียงได้การยอมรับจากคนในชนเผ่าเป็นอย่างมากในฐานะ Maza พิธีกรรมโดดข้ามหลังวัวนั้นมักจะจัดขึ้นหลังจากช่วงเวลาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชนเผ่า หรือประมาณช่วง เดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนกันยายน  แต่เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกไม่ตามฤดู ทำให้ทุกวันนี้สามารถเห็นการทำพิธีได้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม

ระยะเวลาทำพิธีนั้นจะดำเนินกันตลอดทั้งวัน แต่ช่วงที่สำคัญจริง ๆ จะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเป็นต้นไป หลังจากที่การฉลองตั้งแต่เช้าจนบ่าย ด้วยเครื่องดื่มท้องถิ่นอย่างกาแฟ เบียร์ข้าวฟ่าง ก็จะต้องทำพิธีกรรมลับที่จะทำขึ้นโดยผู้ที่ถูกเลือกคนก่อนหรือก็คือ Mazas ซึ่งเป็นการสนทนาและชี้แนะแก่ผู้ทำทำพิธี รวมถึงอวยพรปกป้องให้เขาไม่ให้พลัดตกลงมาหลังจากทำการกระโดดหรือเริ่มพิธีกรรม