พิธีกรรม Thaipusam เป็นอย่างไร

Thaipusam

บ่อยครั้งที่เราจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมต่างๆ ทีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จุดเริ่มต้นหลักก็มีที่มาจากความเชื่อในเรื่องราวลี้ลับที่เรามองไม่เห็น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ถูกต้องแต่เมื่อทำแล้วเกิดความรู้สึกสบายใจ พึงพอใจ ก็ทำให้ผู้ที่กระทำเองรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว มีพิธีกรรมต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นจากความเชื่อของกลุ่มคนที่มีรากฐานมาจากอดีตสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนายิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พิธีกรรมนั้นดูมีมนต์ขลังเพิ่มมากขึ้นไปอีก อย่างพิธีกรรมที่เรียกว่า Thaipusam ก็เป็นพิธีกรรมอันมีที่มาจากความศรัทธาเช่นเดียวกัน

Thaipusam_

พิธีกรรม Thaipusam

พิธีกรรม Thaipusam ถูกเรียกให้เป็นเทศกาลที่มีการรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของพระมุรุกันหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระขันธกุมาร กับพระสุพรัมมาเนียม รวมไปถึงยังเป็นเทศกาลสำหรับการเฉลิมฉลองที่พระปารวตีได้ทำการมอบหอกหรือทวนต่อพระมุรุกันด้วย เหตุผลก็เพื่อต้องการให้พระมุรุกันสามารถพิชิตอสูรปัทมันได้ ซึ่งตามความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จะมีการจัดงานนี้ขึ้นในช่วงที่มีพระจันทร์เต็มดวงของเดือนปูซัม หรือ เดือนทมิฬ ที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะตรงกับช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของทุกปี พิธีกรรมดังกล่าวจะมีการแสดงออกถึงความเชื่อของผู้ที่มาร่วมงานทุกคนโดยทุกคนจะต้องทำการเดินด้วยระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ต่อจากนั้นก็ทำพิธีในการบูชารวมถึงทำพิธีขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมหลักดังกล่าวนี้จะต้องทำการแบกหรือใช้การลากกาวาดีที่มีการออกแบบตกแต่งมาอย่างสวยงาม ผู้ที่ทำการแบกกาวาดีก็จะมีการร่ายรำระหว่างที่ทำการแบกในช่วงพิธีกรรมที่ทำการสักการะบูชา เหล่าบรรดาสาวกที่ทำการวิงวอนสำหรับการขอความช่วยเหลือจากพระมุรุกันผ่านกาวาดีก็จะทำกันไป จัดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่าบรรดาสาวกจะทำการตกแต่งกาวาดีด้วยดอกไม้กับขนนกยูงด้วยความงดงาม

Thaipusam-

ปกติแล้วผู้ที่ทำการแบกกาวาดีจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการให้เรื่องเลวร้ายต่างๆ ออกไปจากตัวเอง บางคนเลือกที่จะแบกก่อนการแต่งงาน บางคนเลือกแบกหลังการแต่งงาน บางคนเลือกแบบช่วงที่ภรรยาตั้งครรภ์หรือคลอดลูก ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ทำเพื่อหวังเพียงแค่ให้สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างดีที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความรักอันมีต่อพระเจ้านั่นเอง ส่วนมากจะจัดกันที่ประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซียเสียเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นได้ทั่วไป