พิธีชำระล้างบาปในประเทศ Mexico ผู้คนออกมา ‘เฆี่ยนแส้’ ใส่กันในวัน Easter

เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ ที่ในแต่ละศาสนาหรือในแต่ละวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ หรือสังคมต่างๆ นั้น ก็จะมีพิธีกรรมหรือธรรมเนียมเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ด้วยกันเองก็ตาม หากแต่ในพิธีกรรมล้างบาปนั้น กลับมีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในวัฒนธรรมน่าสนในที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้ เกิดขึ้น ณ ประเทศ Mexico

Baptism-pic

พิธีชำระล้างบาป ที่อาบไปด้วยเลือด

ในวันที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนกลับสู่ชีวิต ชาวคริสเตียนเรียกกันว่าวัน Easter โดยทางศาสนาคริสต์แล้ววันนี้ ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยผู้นับถือศาสนาคริสต์ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองแตกต่างกันไป หากแต่ที่สามารถพบเห็นได้บ่อย อีกทั้งยังได้รับความเป็นนิยมมากสุด ก็คือ การตกแต่งไข่ให้มีสีสันสวยงาม แล้วนำไปซ่อนหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมค้นหาไข่ ซึ่งเรียกกันว่าไข่ Easter เป็นเรื่องสนุกสนานกันไป

หากแต่สำหรับในบางพื้นที่ อย่างในประเทศ Mexico กลับมีพิธีในวัน Easter ที่มีความแตกต่างกับการค้นหาไข่แสนน่ารัก มุ้งมิ้ง เป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือการปิดถนนเฆี่ยนตีกัน โดยผู้เข้าร่วมพิธี คือ คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Catholic

วัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นในเมือง Soltepec แห่งประเทศ Mexico ก็ได้จัดพิธีกรรมอันเปี่ยมไปด้วยศรัทธานี้ เกิดขึ้นในวัน Easter ซึ่งผู้คนในเมืองนี้ มีความเชื่อกันว่าเป็นการชำระล้างบาปให้แก่ร่างกาย สำหรับธรรมเนียมปฏิบัตินี้มีความเชื่อกันว่าเริ่ม มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และทางผู้สูงอายุเองก็มีความกังวลเป็นอย่างว่า วัฒนธรรมรวมทั้งความเชื่อทางคริสต์ศาสนาจะค่อยๆ เสื่อมสลายลงไป และพิธีกรรมนี้จัดเป็นการชำระบาปให้ตัวเองด้วยการทรมาน

นอกเหนือไปจากชาว Mexico แล้ว ชาวฟิลิปปินส์บางกลุ่มก็ทำกิจกรรมฟาดแส้ใส่กันด้วยความรุนแรง จนเลือดสีแดงฉานไหลออกมาเต็มไปทั่วแผ่นหลัง โดยเกิดขึ้นในเมือง San Fernando รัฐ California พิธีกรรมนี้มีชื่อเรียกว่า Magdarame โดยพวกเขามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า พิธีกรรมนี้อันแสนน่ากลัวและเต็มไปด้วยความทรมานนี้จะเป็นการฆ่า ความบาปที่พวกเขาพบเจอมา อีกทั้งยังเป็นการกำจัดปีศาจแห่งความอ่อนแอ รวมทั้งความคิดอันชั่วร้าย ซึ่งครอบงำชีวิตของผู้คนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และพิธีนี้ก็จะช่วยสิ่งอัปมงคลเหล่านี้ให้สิ้นซาก

ถึงแม้พิธีเฆี่ยนเพื่อล้างบาปนี้จะถูกมองว่าเป็นการกระทำรุนแรงเกินไป หากแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในหลายๆ ประเทศแถบ Mediterranean ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Catholic เป็นศาสนาหลัก