รีดเต้านม พิธีกรรมอันสุดโหดของชนเผ่าแอฟริกา

พิธีกรรมรีดเต้านม เป็นความเชื่อของคนในทวีปแอฟริกาบางประเทศ เป็นที่นิยมมากที่สุดคือประเทศแคเมอรูนและไนจีเรีย โดยต้นตอของความเชื่อเหล่านี้มาจากการที่ผู้หญิงในแถบนั้นมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก พวกเขาจึงคิดว่าการรีดเต้านมนี้ทำให้พวกเธอไม่มีจุดดึงดูดทางเพศ และจะทำให้พวกเธอมุ่งในทางการศึกษาเล่าเรียนมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ อีกทั้งการรีดเต้านมนี้จะทำให้พวกเธอปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางเพศตลอดจนการข่มขืนอีกด้วย

Breast_roll_ritual

ขั้นตอนของพิธีกรรมรีดเต้านมนั้น กระทำโดยผู้ปกครองในบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่ พ่อ หรือแม้แต่ญาติ ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยมีหลายวิธี เช่น การใช้แท่งเหล็กหรือหินไม่เผาไฟแล้วนำมานาบและรีดที่เต้านม ผู้ที่ถูกกระทำก็จะได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากและไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวจะเพียงพอ ต้องมีการทำซ้ำหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งเต้านมยุบหรือไม่มีเลย อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เข็มขัดหรือหนังรัดไว้เพื่อไม่ให้เต้านมนั้นขยายขนาดออกมา โดยไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อไม่ให้หญิงสาวมีเต้านมหรือมีก็ในขนาดเล็กมาก และทุกวิธีสร้างความเจ็บปวดให้ผู้ถูกกระทำทั้งสิ้น

Breast-roll-ritual

ปัจจุบันมีเด็กสาวที่ถูกกระทำพิธีการรีดเต้านมนี้ออกมารวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดเผยปัญหานี้ต่อสาธารณชน เพราะพวกเธอทนกับความเจ็บปวดทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่ไหวแล้ว นอกจากนั้นยังทำให้พวกเธอขาดความมั่นใจในตนเองกันด้วย มีเด็กหญิงคนหนึ่งในกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดคือ 9 ปี เธอกล่าวว่ามารดาของเธอใช้หินก้อนใหญ่ไปเผาไฟแล้วนำมานาบที่หน้าอกของเธออาทิตย์ละสองครั้ง และมักจะบอกกับเธอเสมอว่าหน้าอกเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่จะนำอันตรายใหญ่หลวงมากับตัวเธอ แม่ต้องช่วยเหลือให้สิ่งไม่ดีนี้ออกไปจากตัวเธอให้ได้ แต่เธอก็ทนไม่ไหวเพราะมันทรมานเหลือเกิน ทั้งร้อนทุรนทุรายและเป็นแผล พอจะหายก็ต้องมาทำต่อ เธอจึงรู้สึกไม่อยากอดทนอีกต่อไปแล้ว ซึ่งประเพณีดังกล่าวในตอนนี้นั้นมีการกล่าวขานไปทั่วโลกและมีการเคลื่อนไหวจากมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีจากประเทศต่าง ๆ ออกมาประสานงานเพื่อเยียวยาแก่เด็กสาวผู้ถูกกระทำทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น อีกทั้งการให้ความรู้เพื่อแก้ไขความเชื่อที่ผิด ๆ อันก่อให้เกิดการทารุณกรรมทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะนอกจากจะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายแล้วยังก่อให้เกิดการติดเชื้อต่าง ๆ เป็นผลให้เกิดโรคร้ายตามมา เช่น เป็นแผลและฝีบริเวณเต้านม การเกิดก้อนซีสต์ หรือกระทั่งสามารถพัฒนาเป็นโรคมะเร็งได้อีกด้วย