หากพิธีกรรมทรมานถูกยกเลิกจะส่งผลดีอย่างไร

 

Ritual-torture-against-women-pic

พิธีกรรมที่มีการทรมานมนุษย์นั้นมีเพียงบางประเทศเท่านั้นเป็นพิธีที่ได้รับความยอมรับจากผู้คนสมัยก่อนที่เต็มใจน้อมรับความทรมานนี้แต่ปัจจุบันนี้หลายคนได้ออกมาต่อต้านทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพิธีกรรมเหล่านี้เป็นที่ไม่ยอมรับของประชาชนในปัจจุบันจึงควรที่จะยุติและหาทางที่ดีกว่าการทรมานร่างกายจะดีเสียกว่า เชื่อว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่เคยรับรู้ความเจ็บปวดของพิธีกรรมเหล่านี้เพราะเกิดขึ้นเป็นบางประเทศเท่านั้นถือว่าเป็นความโชคดีที่ไม่มีเพราะหากมีคงทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน

Ritual-torture-against-women-photo

พิธีกรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นโดยคนยุคก่อนที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าหรือเป็นสิ่งที่คนยุคก่อนตั้งขึ้นเองตามชนเผ่าที่จำเป็นต้องทำทุกคนโดยที่ไม่สามารถจะมีปากเสียงได้เป็นความเชื่อของแต่ละพื้นที่จึงได้ทำต่อๆ กันมา แม้ประเทศเหล่านั้นจะยอมรับได้กับพิธีกรรมเหล่านี้แต่ก็มีคำพูดของทางผู้ดูแลประเทศว่าไม่ได้สนับสนุนแต่ก็ไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามแต่การทรมานร่างกายตนเองนั้นถือว่าเป็นความโหดร้ายและประเทศส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับในพิธีกรรมเหล่านี้

ritualabusetorture-pic

หากมีวิธีที่ไม่ต้องทรมานร่างกายตัวเองจะดีกว่าเพื่อลดการรุนแรงของพิธีกรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องในอดีตมากก่อนจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับคนรุ่นก่อนและหากพิธีกรรมเหล่านี้ถูกยกเลิกเชื่อว่าส่งผลดีต่อคนรุ่นใหม่แน่นอนและจะได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตของใครหลายๆ คนอีกด้วย